TR WORDPRESS HOSTING

WP-Eko

Limitsiz Disk Alanı
Limitsiz Trafik
Limitsiz E-Posta
1 Domain
Limitsiz FTP Hesabı
Limitsiz MySQL
Limitsiz Subdomain

WP-Pro

Limitsiz Disk Alanı
Limitsiz Trafik
Limitsiz E-Posta
5 Domain
Limitsiz FTP Hesabı
Limitsiz MySQL
Limitsiz Subdomain

WP-Mega

Limitsiz Disk Alanı
Limitsiz Trafik
Limitsiz E-Posta
10 Domain
Limitsiz FTP Hesabı
Limitsiz MySQL
Limitsiz Subdomain

WP-Max

Limitsiz Disk alanı
Limitsiz Trafik
Limitsiz E-Posta
Limitsiz Domain
Limitsiz FTP Hesabı
Limitsiz MySQL
Limitsiz Subdomain